Месец: юли 2022

ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГА ПО РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР НА МИГ ЗАПАДНА СТАРА ПЛАНИНА.

Във връзка с подготовка на проектно предложение „ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ПО РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГ – ЗАПАДНА СТАРА ПЛАНИНА – КОПРЕН – МИДЖУР – ЧИПРОВЦИ – ЧУПРЕНЕ – ГЕОРГИ ДАМЯНОВО – РУЖИНЦИ” по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР…

Прочети цялата статия

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за услуга: „Разработване на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ за територията на СНЦ „МИГ – ЗАПАДНА СТАРА ПЛАНИНА – КОПРЕН – МИДЖУР – Чипровци, Чупрене, Георги Дамяново и Ружинци“ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ