Протоколи

Протокол от проведено Общо събрание на 03.03.2023г.

Протокол_ОС_03_03_2023г.

Протокол от проведен Управителен съвет на 23.02.2023г.

Протокол_УС_23.02.2023

 

Протокол от проведено Общо събрание на 18.11.2022г.

Протокол ОС_18_11_22

Списък поканени

Списък присъстващи

Протокол от проведен Управителен съвет на 10.11.2022г.

протокол УС 10_11_22