Автор: Мария Тодорова

МИГ „Западна Стара планина-Копрен-Миджур-Чипровци-Чупрене-Г.Дамяново-Ружинци“ спечели проект

На 13 октомври 2022 г. на официална церемония в Министерство на земеделието министър Явор Гечев връчи договорите за финансиране по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ за малки пилотни проекти на Местни инициативни групи (МИГ) по подхода „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. Един от договорите беше…

Прочети цялата статия

ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГА ПО РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР НА МИГ ЗАПАДНА СТАРА ПЛАНИНА.

Във връзка с подготовка на проектно предложение „ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ПО РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГ – ЗАПАДНА СТАРА ПЛАНИНА – КОПРЕН – МИДЖУР – ЧИПРОВЦИ – ЧУПРЕНЕ – ГЕОРГИ ДАМЯНОВО – РУЖИНЦИ” по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР…

Прочети цялата статия

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за услуга: „Разработване на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ за територията на СНЦ „МИГ – ЗАПАДНА СТАРА ПЛАНИНА – КОПРЕН – МИДЖУР – Чипровци, Чупрене, Георги Дамяново и Ружинци“ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ