ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

ПОКАНА

НА 14.09.2023г ОТ 10:00ЧАСА В СГРАДАТА НА ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ  ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ  НА РАЗРАБОТЕНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР ПО ПРОЕКТ: ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ПО РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГ – ЗАПАДНА СТАРА ПЛАНИНА – КОПРЕН – МИДЖУР – ЧИПРОВЦИ – ЧУПРЕНЕ – ГЕОРГИ ДАМЯНОВО – РУЖИНЦИ,

ДОГ№BG06RDNP001-19.610-0111-C02