Месец: септември 2023

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

ПОКАНА НА 14.09.2023г ОТ 10:00ЧАСА В СГРАДАТА НА ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ  ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ  НА РАЗРАБОТЕНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР ПО ПРОЕКТ: ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ПО РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГ – ЗАПАДНА СТАРА ПЛАНИНА – КОПРЕН – МИДЖУР – ЧИПРОВЦИ – ЧУПРЕНЕ – ГЕОРГИ ДАМЯНОВО – РУЖИНЦИ, ДОГ№BG06RDNP001-19.610-0111-C02

Приключи проекта за съхраняване на местните обичаи и традиции на МИГ Западна Стара планина

На 23.08.2023 г. в сградата на Община Георги Дамяново се проведе заключителна информационна конференция по повод приключване на дейностите по проект „Съхраняване и популяризиране на местните обичаи и традиции на територията на СНЦ „МИГ – Западна Стара планина-Копрен-Миджур-Чипровци, Чупрене, Георги Дамяново и Ружинци“” по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ в частта на малките пилотни…

Прочети цялата статия