ПРОУЧВАНЕ И АНАЛИЗ НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА СНЦ “МИГ-ЗАПАДНА СТАРА ПЛАНИНА– КОПРЕН – МИДЖУР – ЧИПРОВЦИ, ЧУПРЕНЕ, ГЕОРГИ ДАМЯНОВО И РУЖИНЦИ“

ПРОУЧВАНЕ и АНАЛИЗ МИГ ЗСП Копрен-Миджур