МИГ „Западна Стара планина-Копрен-Миджур-Чипровци-Чупрене-Г.Дамяново-Ружинци“ спечели проект

На 13 октомври 2022 г. на официална церемония в Министерство на земеделието министър Явор Гечев връчи договорите за финансиране по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ за малки пилотни проекти на Местни инициативни групи (МИГ) по подхода „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.
Един от договорите беше връчен на Мария Тодорова – председател на „МИГ Западна Стара планина-Копрен-Миджур-Чипровци-Чупрене-Г.Дамяново-Ружинци”. Сдружението е единствено в Северозапада, което получава 100 000 евро за инвестиции в пилотни проекти в четири общини.
Министър Гечев благодари за упоритата работа на представителите на местните инициативни групи и бе категоричен, че този подход ще продължи да бъде успешен и в следващия програмен период.